Street Chicken performance

17. jul 2007. - ulica ispred kafića Crveni Petao, Beograd, Srbija

 

Performans se sastojao u dovodjenju 3 kokoške i jednog petla u centar srpske metropole i njihovo pustanje na "slobodu" ispred renomirane gradske kafane. Zahvaljujući ideji da petao ostane vezan kanapom za stub, koke su se posle kraće turneje po Beogradu opet skupile i sutradan sretno vratile u svoje selo. Cilj performansa je upoznavanje kokošaka sa urbanom sredinom kojom, po slobodnoj proceni autora, bar stotinjak godina nisu slobodno hodale. Simbolički gledano mogao bi se baviti i fenomenom migracija stanovništva na relaciji selo-grad i njihovim snalaženjem u novim uslovima.

 

Street Chicken 1

  Street Chicken 3

Street Chicken 2