Freedom Is Confusing

Magacin u Kraljevica Marka, Beograd
januar 2009.

 

 

Freedom 1

Freedom 2

Freedom 3

Freedom 4

 

“If you take it you will regret, if you don’t take it you will regret”

Izložba Miće Stajčića konciprana je kao postavka radova koji obuhvataju period poslednjih par godina, od vremena prvih vanakademijskih izlaganja pa do novih produkcija. Dovoljno je pročitati njihove naslove ili kratke opise i dobija se priča šta je umetnik želeo da kaže. Otvara se tematski veliko područje njegovih različitih interesovanja iz oblasti pop kulture, urbanog žargona, potrošačkih kaprica, elektronskih smicalica, kao i narodskih izreka i običajnih rituala. Radovi pojedinačno imaji svrhu da iznenade, upozore, iritiraju i razvesele. U osnovi su duhoviti, poučni, kritički, dobronamerni i performativni. Pozivaju na komunikaciju, učešće, igru i primenu.

Mića Stajčić je specifičan umetnik, sticajem okolnosti pokazujući sposobnost modelovanja, po nagovoru prijatelja upisao se na Akademiju. Umetnost nije bila njegova centralna tema interesovanja koliko svojevrsno slobodno eksperimentisanje sa različitim materijalima, predmetima i formama koje je sklapao prema svojim dosetkama, asocijacijama ili brendiranm citatima iz konzumističkog i medijskog sveta filma, muzike, stripa i samog života.

Unutar klase uveo je skoro jedan žanr rada i ponašanja. Indirektno je provocirao i uticao na mnoge studente da slobodnije i ležernije pristupaju svojim idejama. Dobro poznavanje elektronike i sposobnost trgovine, bili su dodatni elementi u širenju umetničke edukacije. Mića nije ni skrivao svoje slabo poznavanje umetnosti ali nije ni pretendovao da dublje u nju zalazi. Moglo bi se reći da se kretao graničnom linijom umetnosti i ne-umetnosti.

Neospornom intuicijom, lakše je prelazio preko prepreka i slobodnije je ispoljavao vlastitu inspiraciju. Rezultat su radovi koji nose imena i time svoju didaktiku, različitost, funkciju i namenu. Radovi su izvođeni u formi skulptura i predmetnih asamblaža većih ili manjih formata. Publici se prepušta krajnji pristup i utisak.

Poslednjih godina na široj međunarodnoj sceni mladi umetnici iz revolta prema globalnim tokovima sveta, započijnju svoj kontratalas koji je već danas prerastao u široku pojavu umetnika čiji radovi zahvataju područja upravo ne-umetnosti, individualnih interesovanja i ispoljavanja ličnih senzibiliteta prema konstrukcijama – rekonstrukcijama predmetne objektnosti. Dolazi do revizije starih/novih mašina, predmeta, sprava, objekta, prostora, medijskih i performativnih činova. Stvari se reimenuju, dobijaju druge funkcije i namene. Uspostavlja se komunikacija, dijalog i kretanje. Nastale pojave imaju efekat novog realizma, fluxusa i pop arta iz druge polovine prošlog veka, danas veoma revizioniranih prema savremenom kontekstu i dinamici kretanja umetnosti

Produkcija Miće Stajčića sadrži sve karateristike novih pojava nastalih poslednjih godina, istu dimenziju kritičnosti, poetičnosti i humora. Njegova nastojanja da svojstvenim jezikom reinterpretira javne demonstracije brendiranog i realnog okruženja svakodnevnog života nisu bile uzalud. I zaista, može se reći „upala mu je sekira u med“.

 

Biljana Tomić.